Dec 2014

Berechja blijft bestaan

school
Bijna een jaar lang hebben we als gemeente maar zeker ook als fractie allerlei beschuldigingen, verdachtmakingen en insinuaties geïncasseerd. Met name de (sociale) media kon er wat van. We hebben als ChristenUnie daar nooit op gereageerd omdat we maar één doel hadden. “Het behouden van het Berechja college voor Urk”. Steeds hebben we zaken in de vertrouwelijkheid behandeld omdat het een zeer gevoelige zaak was tussen de school, het ministerie, de provincie en de gemeente. Dit kon niet openbaar behandeld worden. Toch informatie naar buiten brengen kon de school in gevaar brengen. Een grote verantwoordelijkheid aan ons gegeven.
Nu is het resultaat daar. We zijn blij met het reddingsplan, dat ook duidelijk is, dat niet de gemeente de oorzaak van de problemen is geweest.
We zijn wel medeverantwoordelijk voor het redden van de school.
Toen de hulpvraag van Berechja kwam, hebben we als fractie gelijk gezegd wij willen meewerken. De school behouden is ons doel geweest.
Alle ruis om het proces heen hebben we voor lief genomen.