Feb 2013

Arie Slob steld vragen aan de staatssecretaris

Dit naar aanleiding van de situatie waar onze Nederlandse vissers zijn terecht gekomen in Boulogne.
De vragen zijn hieronder weergegeven.
1. Bent u er mee bekend dat de Franse havenautoriteiten begin vorige week hebben besloten nog maar maximaal 9 Nederlandse fly shooters toe te laten tot de visserijhaven Loubet bij Boulogne en dat vorige week vrijdag daadwerkelijk Nederlandse schepen de toegang is geweigerd waarop de Nederlandse Kanaalvissers hebben besloten met zijn allen weg te blijven om zich niet tegen elkaar uit te laten spelen?
2. Deelt u de mening dat deze nieuwste maatregel van de Franse havenautoriteiten in strijd is met de code of conduct?
3. Heeft u uw Franse ambtgenoot al aangesproken over deze nieuwe situatie en gevraagd alles in het werk te stellen dat vrije toegang tot de haven wordt verschaft conform de code of conduct voor alle vissers die deze code hebben ondertekend waaronder alle Nederlandse Kanaalvissers?
4. Waarom wordt pas op donderdag 28 februari aanstaande over deze situatie overlegd tussen de betrokken instanties uit Boulogne en de Nederlandse ambassade? Ziet u mogelijkheden dit overleg te vervroegen?


Lees meer...