Jan 2014

Eerste sleutelhanger uitgereikt

orca cu sh
Albert Woord lijsttrekker van de plaatselijke ChristenUnie, heeft de eerste sleutelhanger die de partij als campagnemateriaal heeft laten maken uitgereikt aan Wim Koster en Hessel Bakker vertegenwoordigers van Orca op Urk.
De sleutelhanger heeft de vorm van de Orca, die sinds kort op de haven in volle glorie straalt.

Albert Woord:
Wij zijn blij dat de Orca er weer is en de grote inzet die daarvoor is gepleegd door de mensen van Orca op Urk.
Dat brengen wij tot uitdrukking met onze campagne-sleutelhanger.

Deze zal uitgedeeld worden bij verschillende gelegenheden.

Foto: v.l.n.r Wim Koster, Albert Woord, Hessel Bakker

Wethouder Post haalt betrekkingen Urk en Boulogne aan

b1d7dc747c45881c43239c611793928e
Wethouder Louwe Post van de gemeente Urk heeft zich de afgelopen week in Boulogne Sur-Mer sterk gemaakt voor een verbetering van de verhoudingen met die visserijgemeenschap. "In eerste instantie was de pulsmethode een belangrijk gespreksonderwerp in Boulogne mede namens het Bestuurlijk Platform Visserij. De onderwerpen die we verder aan de orde hebben gehad betroffen de innovaties in de visserij, de relaties tussen Urker vissers en die uit Boulogne. Ook hebben we gesproken met de diverse vissserijorganisaties, de wethouder van Boulogne en de minister".

Louwe Post kijkt terug op een druk maar zeer zinvol bezoek. "De problemen waar onze vloot tegen aan loopt gelden ook voor de Franse vissers. Ook zij hebben te maken met vermindering van opbrengsten en verhoging van de kosten. Daarnaast speelt dat de Nederlandse vloot de afgelopen jaren in aantal behoorlijk is toegenomen en het is wel begrijpelijk dat de Fransen daar ook bezwaren tegen hebben."Lees meer...

Arie Slob bezoekt Urk.

Donderdag 9 januari heeft  Arie Slob, leider van de ChristenUnie tweede kamer fractie Urk bezocht.

taart
Arie werd eerst ontvangen door het College van B&W en bijgepraat over zorgen rond visserij, onderwijs en de zorg.
Daarna werd de bottterschuur bekeken. 
Deze is in oude glorie herstelt en laat een mooi beeld zien van de oude Urker visserij cultuur. 

Daarnaast gaf Albert Kaptein uitleg hoe zij samen met andere ondernemers Urk Bouwt zijn opgestart. Een samenwerkingsverband van verschillende ondernemers uit de bouw. Dit o.a. om ook in crisistijd het hoofd boven water te kunnen houden.

Na dit bezoek werd koers gezet naar Talma Haven. 
Een taart werd aangeboden om het belangrijke werk wat personeel en vrijwilligers doen te onderstrepen.

Uitleg werd gegeven door Wilfred Muller (directeur van talma haven) hoe zij omgaan met de nieuwe regelgeving. En zo van verzorging steeds meer de kant van verpleging opgaan.

Al met al een fantastisch bezoek waarbij veel verschillende aspecten aan de orde kwamen. Cultuur, zorg, visserij, bouw en onderwijs.

We mogen terug kijken om een mooi bezoek en de warme band tussen de tweede kamer fractie en de plaatselijke Christenunie fractie is hiermee ook weer onderstreept; ”aldus Albert Woord”.

op de foto ziet u: Arie Slob, Wilfred Muller, Albert Woord