Jun 2013

ChristenUnie wil buurt betrekken bij onderhoud speeltuintjes

Als het aan de ChristenUnie ligt komt het college van B&W met een voorstel om de buurt te betrekken bij het onderhoud van de speeltuintjes. Onderhoud is duur, zeker als de gemeente het uit moet voeren, daarom Als het aan de ChristenUnie ligt komt het college van B&W met een voorstel om de buurt te betrekken bij het onderhoud van de speeltuintjes. Onderhoud is duur, wordt het vaak uitgesteld. Dit, tot ergernis van de buurt. De ChristenUnie stelt voor om de buurtvereniging hierbij te betrekken, uiteraard op basis van vrijwilligheid en tegen een vergoeding.

“Urkers zijn netjes en schoon op hun buurt. Ze zijn vaak verenigd in een buurtvereniging. Met dit voorstel kan er geld verdiend worden voor de buurtvereniging door zelf het onderhoud van de speeltuintjes ter hand te nemen met vrijwilligers. De gemeente is goedkoper uit, de buurt blijft evengoed netjes en de buurtvereniging verdient er wat mee.” aldus fractievoorzitter Albert Woord.
Lees meer...

ChristenUnie bezoekt Progress

Progress biedt met name kinderen specifieke hulp op het gebied van leren en gedrag. Dit op een kleinschalige maar zeer betrokken manier.


Op dit moment verandert er heel veel in “zorgland”, welke rol blijft er over voor de kleinere organisaties ? Gaan de kleine organisaties verdwijnen omdat de gedachte bestaat dat groot vaak beter en makkelijker is? Dit is wat de ChristenUnie raakt, niet alleen voor onze kleine ondernemers in de bouw, maar ook in de zorg moeten we waken dat niet alles opgaat in het grote. ChristenUnie Urk vind het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de unieke positie van kleine organisaties. Daarom is er geluisterd naar wat er op dit moment allemaal speelt. Wij mogen op Urk trots zijn dat we zoveel professionaliteit in huis hebben.
Lees meer...