Mar 2014

Urk en Flevoland herstructureren werf Metz

werf
Gemeente Urk en provincie Flevoland pakken samen de herstructurering aan van de voormalige werf Metz (nu werf Hoekman). Voor de economie, de leefbaarheid, cultuurhistorie en het toerisme van Urk is het van belang dat deze werf behouden blijft voor de toekomst. Door de activiteiten van de werf, na de herstructurering, wordt de levendigheid in de haven en het oude dorp versterkt.

De exploitatie van de werf komt weer op gang door de hellingen te verbeteren, de kraan te reviseren en door het revitaliseren van de werkloods en woning van de werfbaas. Verder zorgen de gemeente en de provincie ervoor dat er maatregelen plaatsvinden voor het verbeteren van de veiligheid, het milieu en de uitstraling van de werf. De totale investering is geraamd op ruim 1,7 miljoen euro. Urk, eigenaar van de werf, en Flevoland delen samen het onrendabele deel van de investering van ruim 550.000 euro.

Subsidie herstructurering bedrijventerrein

Dit is het eerste project dat met behulp van de provinciale subsidie voor de herstructurering van bedrijventerrein in Flevoland in uitvoering komt. Alle projecten dragen bij aan een verbetering van het ruimtegebruik, een aantrekkelijk werkmilieu en een kansrijke economie. Zo werken provincie Flevoland, gemeente Urk samen met het bedrijfsleven van Flevoland aan het mooier en economisch kansrijker maken van Urk in het belang van de werkgelegenheid.

Het plankier, een prachtig project

foto plankierHet nog te realiseren plankier in de Westhaven staat sinds de vorige verkiezingen prominent op de agenda van de gemeenteraad. Een waardevol project dat perfect aansluit op onze lange- termijnvisie voor de Westhaven. Maar de oppositie heeft ook veel (onterechte) kritiek op het plankier. Toch staat de ChristenUnie nog steeds pal achter de keuze voor het plankier. Het plankier verdient namelijk veel meer dan een verzuchting. Het is een prachtig project!
Door middel van deze flyer willen we graag onze heldere visie feitelijk uiteenzetten. Download de flyer
Lees meer...

De visserman is het kind van de rekening

Schermafbeelding 2014-03-04 om 22.26.36
Het college van de gemeente Urk heeft bij staatssecretaris S.Dijksma aangedrongen om geen totaal verbod voor de schubvisserij in te voeren. Daarnaast vraagt de gemeente om een ruime compensatieregeling voor de IJsselmeervissers. Deze kleine beroepsgroep verkeert in zwaar weer. Zeker wanneer de plannen die nu ter tafel liggen doorgaan. De plannen betekenen nu dat wordt voorgesteld om de komende drie jaar geen schubvisserij op het IJsselmeer toe te staan.

Dinsdagmiddag werd het Masterplan Toekomst IJsselmeervisserij gepresenteerd door Marian van Kampen, de voorzitter van de commissie die het masterplan heeft opgesteld. Wethouder Post heeft zich er over verbaast dat de maatregelen alleen betrekking hebben op de IJsselmeervissers. "De emotie van de vissers is begrijpelijkerwijs groot. De sportvisserij en de grote hoeveelheden aalscholvers worden in het geheel niet genoemd als mogelijke aanpak van de huidige problemen" aldus Post.Lees meer...