Oct 2013

ChristenUnie lijst bekend

Tijdens de ledenvergadering afgelopen zaterdag heeft de ChristenUnie haar lijst voor de komende verkiezingen vastgesteld.

De lijst bevat vertrouwde namen maar ook verrassende vernieuwing.
Albert Woord zal ook deze keer de lijst aanvoeren gevolgd door Jacob Kramer. Daarna volgen nieuwe gezichten. Ria Visser, Auke Pasterkamp en Jan Baarssen. Helemaal onbekend met de politiek zijn ze niet omdat ze de afgelopen tijd ook al zitting namen in verschillende commissies.
Met deze lijst heeft het bestuur invulling gegeven aan de wens om niet alleen ervaring te behouden maar ook om vernieuwing te brengen.
Deze ploeg zal dan ook vol enthousiasme de verkiezingen in gaan.

Opvallend is dat er twee vrouwen in de top tien staan Ludy Ruiten staat op plaats 8

eerder dit jaar kondigden Dittie Hoekstra en Fokke Snoek aan niet terug te keren in de gemeenteraad.Lees meer...

Voorzitter ChristenUnie jongeren bezoekt Urk!

Maarten van Ooijen, voorzitter PerspectieF, (dat is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie) heeft afgelopen zaterdag de lokale ChristenUnie fractie en jongeren ontmoet.
Maarten is op dit moment ook lijsttrekker voor de ChristenUnie in Utrecht, vanuit het jongeren voorzitterschap is hij enorm geïnteresseerd in gemeentes met veel jongeren. De lokale fractie heeft hem bijgepraat over actuele zaken zoals visserij en jongerenbeleid. Ook heeft Maarten een rondleiding op Urk gehad en natuurlijk kon een lekker visje niet ontbreken.

Kiezen voor Super Provincie?

Maandag 14 oktober jongstleden stond de raadsvergadering in het teken van de superprovincie. Een gedrocht, uitgedacht door het kabinet en met verve verdedigd door minister Plasterk. Het lijkt wel of hij er zijn levenswerk van heeft gemaakt Nederland in enkele grote landsdelen te persen niet linksom dan wel rechtsom. Er moet nog veel werk verzet worden maar voor Plasterk is belangrijk dat er een beetje draagvlak komt voor de superprovincie ook al is het dan maar als tweede keuze. Want hoe zit nu de vork in de steel en wat moest de Urker gemeenteraad nu vanavond beslissen? Het debat ging over de zienswijze van Urk op het wetsvoorstel van de minister om de provincies Noord Holland, Utrecht en Flevoland in te delen in een nieuw landsdeel de Noordvleugel. Een zienswijze is een mening over een wetsvoorstel. De minister plakt daar gemakshalve nog aan vast dat er een keuze moet worden gemaakt door Noordoostpolder en Urk of ze wel of niet bij de Noordvleugel willen horen. De provincie, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk zijn voor een ongedeeld Flevoland. Dus is de zienswijze op het wetsvoorstel helder namelijk geen superprovincie/landsdeel maar een ongedeeld Flevoland. Verder hoeft de zienswijze naar mening van de ChristenUnie niet te gaan want die is duidelijk. Nu komt de minister met zijn troefkaart namelijk maak dan toch maar een keuze voor als het landsdeel er komt, wat wil je dan? Uhh…even een vergelijking, je buurman vraagt een bouwvergunning aan voor een blinde muur recht tegenover jou voorraam. Je wilt die muur natuurlijk niet en gaat een zienswijze op de verstrekking van de vergunning indienen die luidt “ik wil die muur niet voor mijn raam” dan ga je er toch niet aan toevoegen behalve als hij groen is. Je wilt de muur gewoon niet punt. Door de toevoeging behalve als hij groen is geef je eigenlijk aan dat je een groene muur wel goed vindt! In de optiek van de ChristenUnie is het maken van een keuze voor Oost of West in dit stadium onnodig en niet zuiver. Hiervoor heeft de fractie natuurlijk gegronde redenen:Lees meer...

Dittie Hoekstra & Fokke Snoek

Dittie Hoekstra & Fokke Snoek hebben beiden besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen voor de verkiezingen van 2014

Beiden hebben uiteenlopende redenen om deze beslissing te nemen.


Voor Dittie geldt dat ze alles heeft meegemaakt. Jarenlang gemeenteraadslid en drie jaar wethouder.
Dittie is momenteel directeur van een basisschool. Drukke werkzaamheden en focus op andere zaken in het leven zijn voor Dittie de voornaamste reden van haar besluit.

Voor Fokke Snoek is de reden helaas minder vrijwillig. Zijn gezondheid laat de laatste jaren te wensen over. Het gehoor van Fokke gaat steeds verder achteruit. Terwijl dit natuurlijk van het grootste belang is tijdens de vergaderingen.

Beide kijken met genoegen terug op een goede en mooie tijd waarin zij de samenleving van Urk hebben mogen dienen.

De ChristenUnie kan alleen maar dankbaar zijn voor datgene wat Dittie en Fokke voor zowel de samenleving als voor de ChristenUnie hebben betekend.