visserij

Motie Pulsvisserij


kotters2

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober diende de CDA fractie een motie in voor meer ontheffingen voor de pulsvisserij. Een sympathieke motie die het beleid van het college en in het bijzonder onze wethouder Louwe Post ondersteunde. De ChristenUnie is al jaren voor de pulsvisserij aan het lobbyen. Eerst via wethouder Ben Visser en nu via wethouder Louwe Post.
Toch steunde de ChristenUnie de motie van het CDA niet zondermeer.
Waarom?
De vloot is niet geholpen met ontheffingen voor de pulsvisserij alleen. Op basis van een ontheffing willen banken niet meer investeren in deze visserijmethode. Het aantal visserijbedrijven die zonder bank dit kunnen financieren, zo die er al zijn, zijn op één hand te tellen. Daar komt nog bij dat een ontheffing kan worden ingetrokken. Visserijbedrijven die dan in die visserijmethode hebben geïnvesteerd kunnen die investering niet meer terugverdienen en gaan er alsnog onderdoor. Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie en haar wethouder bij de landelijke fractie en de EU fractie steeds aangedrongen haast te maken met legalisering van de pulsvisserij. Daarmee is de vloot echt geholpen.
Dat wilde Jacob Kramer tijdens de raadsvergadering nog toevoegen aan de motie. De overige fracties steunden het voorstel van de ChristenUnie. Het CDA heeft daarop de motie aangepast en die werd daarna raadsbreed aangenomen. CDA trots dat haar motie werd aangenomen, wij oprecht blij omdat we een belangrijke wijziging hebben kunnen aanbrengen waarmee de wethouder echt iets kan. Met raadsbrede steun gaat wethouder Louwe Post, met zo mogelijk nog meer vuur, in Den Haag en Brussel pleiten voor legale puls visserij. Wij wensen hem alle succes toe.