wethouder

B. (Ben) Visser voorgedragen als burgemeester van Scherpenzeel

B. (Ben) Visser voorgedragen als burgemeester van Scherpenzeel

Scherpenzeel, 15 juli 2013 – De heer B. (Ben) Visser wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. De gemeenteraad heeft dat vanavond besloten. De raad volgt hiermee het voorstel van de vertrouwenscommissie. De heer Visser volgt mevrouw J.J.H. Colijn-de Raat op, die haar werkzaamheden als burgemeester per 16 september 2013 beëindigt.

De heer B. (Ben) Visser (4 oktober 1981) woont op Urk. De heer Visser is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij is lid van de ChristenUnie. De heer Visser is sinds 2010 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Urk. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op het gebied van economie, visserij, havenbedrijf, toerisme, cultuur en ict.

Loopbaan
De heer Visser studeerde van 2002 tot 2007 international business & languages aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Tijdens deze studie is hij begonnen als zelfstandig consultant bij Visser Consultancy, Visser Con bv. Consultancy gericht op strategie, communicatie, bedrijfskunde, lobby, sales en pr.
Aansluitend aan zijn studie is hij als sales manager en medeoprichter actief geworden in Ekofisch Group bv., waarbij hij zich vooral heeft gericht op de ontwikkeling en introductie van een nieuw internationaal duurzaam marktconcept in de Noordzeevisserij.
De heer Visser was in de jaren 2007 tot 2010 lid van de ChristenUnie-fractie in de gemeente Urk.

Dynamisch, Krachtig en Hartelijk
De gemeenteraad van Scherpenzeel omschrijft de heer Visser als een energieke, daadkrachtige en oplossingsgerichte bestuurder die de beschikking heeft over een goede dosis humor. De keuze voor de heer Visser als burgemeester van Scherpenzeel is, behalve kiezen voor daadkracht, kiezen voor dynamiek en vernieuwing. Daarnaast wordt de heer Visser omschreven als een hartelijk en zeer toegankelijk persoon.

Vervolgprocedure
Met deze voordracht van de heer Visser door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester van de gemeente Scherpenzeel nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna de benoeming naar alle waarschijnlijkheid bij Koninklijk Besluit volgt. Die procedure neemt enkele weken in beslag.
De gemeenteraad verzoekt de minister om de heer Visser uiterlijk 26 september 2013 te laten benoemen als nieuwe burgemeester van Scherpenzeel.

Kennismaking
De gemeente Scherpenzeel vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers kunnen kennismaken met de nieuwe burgemeester. Daarvoor wordt een programma voorbereid.
Lees meer...

Louwe Post wordt (interim) Wethouder voor de ChristenUnie

Louwe Post gaat de zes maanden tot aan de verkiezingen de wethouderspost die vrijvalt door het ver- trek van Ben Visser vervullen.

Albert Woord:
De plaats die vrijkomt moet snel en kundig opgevuld worden om geen vacuüm te laten ontstaan. Daarnaast is het van belang dat de persoon in kwes- tie ook de portefeuille economie en visserij beheerst. Louwe Post heeft die kennis en kunde, wij hebben hem bereid gevonden om tijdelijk deze functie te vervullen.
Zowel de fractie als het bestuur hebben er alle ver- trouwen in dat hij het wethouderschap goed zal ver- vullen. Louwe is op dit moment als penningmeester actief in het bestuur van de ChristenUnie.
en eigenaar van "Post Consultancy"

Louwe Post is gevraagd om deze functie voor een half jaar te vervullen.
Deze periode zal het bestuur en fractie gebruiken om om te zien naar een wethouderskandidaat voor
na de verkiezingen, mochten we weer in het college vertegenwoordigd worden.